«Έκρηξη» νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ

Δημιουργήθηκαν 154.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία του ADP.

Ο αριθμός αυτός ήταν πολύ χαμηλότερος από τον Απρίλιο, ενώ ο αριθμός νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είχε ανέλθει στις 175.000 θέσεις τoν Αύγουστο.

Χαμηλότερη ήταν αύξηση σχετικά με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο έναντι των προσδοκιών. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση είχαν προβλέψει ότι θα αυξηθούν 170.000 νέες θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο έναντι αρχικής εκτίμησης για 177.000 τον Αύγουστο.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *