Αναπτυγμένες vs Αναδυόμενες Αγορές και Ελλάδα

Μετά τις εκλογές στις Η.Π.Α οι αγορές ανέμεναν σημαντική αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε. Παρότι οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο φαίνονται συντονισμένες όσο αφορά την ανάπτυξη, οι απόλυτοι ρυθμοί ανόδου είναι σήμερα ελαφρώς χαμηλότεροι των αρχικών προσδοκιών. Ο πληθωρισμός από την άλλη πλευρά δεν δείχνει σημάδια επιτάχυνσης, τουναντίον, καθώς τα κέρδη από την αύξηση της παραγωγής δεν μετουσιώνονται σε μισθολογικές αυξήσεις και επομένως κατανάλωση. Οι αναλυτές αναμένουν, ότι τόσο η ανάπτυξη όσο και ο πληθωρισμός θα επιταχυνθούν στα επόμενα τρίμηνα. Δεν αναμένουν όμως μια τόσο σημαντική αύξηση των 2 αυτών μακροοικονομικών μεγεθών που να δικαιολογεί μια δυναμική αντίδραση από πλευράς νομισματικής πολιτικής.

Η FED, παρότι θα συνεχίζει να ανεβάζει τα επιτόκια μέσα στο 2018 και κατά τη διάρκεια του 2019, θα υιοθετεί μια πολιτική ανόδου αργή και ελεγχόμενη. Παρότι λοιπόν ο ρυθμός αλλαγής της νομισματικής πολιτικής θα είναι ιστορικά ο πλέον αργός, η οικονομία των Η.Π.Α δείχνει ικανή να ανταπεξέλθει σε υψηλότερα επίπεδα επιτοκίων. Βεβαίως, με την αλλαγή της νομισματικής πολιτικής, τα επιτόκια των ομολόγων θα ανεβαίνουν με ανάλογη πτώση στις τιμές τους. Είναι κάτι που παρατηρούμε από την αρχή του τρέχοντος έτους και κάτι το οποίο είχαμε τονίσει στην επενδυτική μας στρατηγική. Ειδικά για την Αμερική, η πρόκληση είναι μεγάλη αναφορικά με την επίπτωση της ανόδου των επιτοκίων στις τιμές των ομολόγων καθότι οι διάρκειες (duration) είναι μεγάλες.

Σε αυτό το περιβάλλον και παρά τις υστερήσεις που επέδειξαν ορισμένα μακροοικονομικά μεγέθη, οι αγορές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με τις εταιρίες χαμηλής κεφαλαιοποίησης να καταγράφουν υψηλότερες αποδόσεις από εκείνες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης (το ανάλογο συνέβη μεταξύ των αναπτυξιακών εταιριών (growth) και των εταιριών αξίας (value)). Οι επενδυτές φαίνεται να εμπιστεύονται τους αναλυτές οι οποίοι εκτιμούν επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης των οικονομιών καθώς οι κυκλικές εταιρίες υπεραπόδοσαν έναντι των αμυντικών εταιριών. Ένα ιδιαίτερα καλό χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να αποτελέσει παράγοντα περαιτέρω ανόδου των τιμών των μετοχικών αξιών, είναι το γεγονός ότι τόσο οι κλάδοι όσο και οι κατηγορίες επένδυσης οι οποίες θα επωφελούνταν από την πολιτική Trump “ξεφούσκωσαν”. Έτσι, δεν αποτελούν πλέον παράγοντα αύξησης της μεταβλητότητας και βεβαίως μετακυλούν την σημαντικότητα της λήψης επενδυτικής απόφασης στην αυτή καθ’ αυτή πορεία της εταιρικής κερδοφορίας.

Οι Αναδυόμενες οικονομίες κινήθηκαν σημαντικά υψηλότερα έναντι των Δυτικών οικονομιών. Η τάση αυτή που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του 2016 συνέχισε να εμφανίζεται και το 1ο εξάμηνο του 2017. Οδηγός στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η αναθέρμανση των οικονομιών των αναδυόμενων χωρών με ταυτόχρονο περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων. Αποτέλεσμα ήταν η βελτίωση της κερδοφορίας των εταιριών στις χώρες αυτές και επομένως των εκτιμώμενων αποτιμήσεων. Συγκεκριμένα οι αγορές στην Ασία εμφανίζονται κατά μέσο όρο να διαπραγματεύονται 14x κέρδη του 2018, εφάμιλλα επίπεδα δηλαδή με αυτά της Ευρώπης και σε σημαντικό discount από εκείνα της Αμερική (S&P 500 16.6x). Παρότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις για τις αναδυόμενες χώρες, στην παρούσα συγκυρία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μια διαφοροποιημένης επενδυτικής στρατηγικής.

Τέλος, η χρηματιστηριακή αγορά στην Ελλάδα για το 2017, κατατάσσεται στην τρίτη θέση στον κόσμο από άποψη επίτευξης αποδόσεων. Ο ASE καταγράφει από την αρχή του έτους απόδοση υψηλότερη του 31% ενώ σε διάστημα 52 εβδομάδων η απόδοση ξεπερνάει το 52%. Όπως σας έχουμε μεταφέρει στην τακτική μας επενδυτική συνάντηση, οι πελάτες που το επενδυτικό τους προφίλ το επιτρέπει, θα πρέπει να αποκτήσουν μια έκθεση στις καλές ελληνικές μετοχικές αξίες. Έχουμε παράξει και σας έχουμε αποστείλει συγκεκριμένες ελληνικές μετοχές πάντοτε με βάση τη μεθοδολογία επιλογής που εφαρμόζει ο Τομέας της Διακριτικής Διαχείρισης.

Παρότι τόσο η πολιτική κατάσταση όσο και η κατάσταση στην οικονομία μας θα παραμένουν ευμετάβλητες, θεωρούμε ότι οι αγορές προδιαγράφουν το τέλος της μεγάλης κρίσης και την έναρξη μιας περιόδους με χαρακτηριστικά κανονικότητας. Με άλλα λόγια το αρνητικό σπιράλ έχει εν πολλοίς ξετυλιχθεί και η ανάποδη κίνηση έχει μόλις ξεκινήσει.

* Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων και Επενδυτικής Στρατηγικής Euroxx Wealth Management

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *