Ανησυχεί και το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο…

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο όπως κάθε χρόνο επιχειρεί μια αξιολόγηση των μακροοικονομικών προβλέψεων της επόμενης χρονιάς.

Βασισμένο στη περιληπτική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναφέρει ότι ο στόχος για την εξέλιξη του ΑΕΠ παραμένει στο +2,4%, δηλαδή στα επίπεδα που προβλέπει και το μεσοπρόθεσμο.

Στα ίδια επίπεδα παραμένει ο πήχης και για τη φετινή εξέλιξη του ΑΕΠ, δηλαδή στο +1,8%, που είναι λίγο υψηλότερο ποσοστό από αυτό που προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδας (+1,7%).

Πάντως, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο χαρακτηρίζει «αισιόδοξη» την εκτίμηση του ΑΕΠ θα αναπτυχθεί φέτος κατά 1,8% καθώς, όπως αναφέρει, αυτό προϋποθέτει μέσο ρυθμό μεγέθυνσης άνω του 3% για τα δύο τελευταία τρίμηνα της φετινής χρονιάς.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *