Αυξήθηκαν τα επιχειρηματικά δάνεια τον Αύγουστο

Μικρή επιτάχυνση σημείωσαν τον Αύγουστο οι χορηγήσεις δανείων στις επιχειρήσεις της Ευρωζώνης σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ειδικότερα, τα δάνεια στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 2,5% έναντι 2,4% τον Ιούλιο. Τα δάνεια στα νοικοκυριά αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 2,7%, όπως και τον Ιούλιο.

Η προσφορά χρήματος με ευρεία έννοια (Μ3) αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση έναντι αύξησης 4,5% τον Ιούλιο και η προσφορά χρήματος με στενή έννοια (Μ1), που περιλαμβάνει τη νομισματική κυκλοφορία και τις καταθέσεις μίας ημέρας, αυξήθηκε 9,5% έναντι 9,1% τον Ιούλιο.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *