Δύο ισχυροί Κρητικοί στο Μεγάλο Κανάλι

Την απαρχή µιας νέας περιόδου για το πολύπαθο Mega σηµατοδοτεί η επικράτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη στη δηµοπρασία για τον ∆ΟΛ το µεσηµέρι της Τετάρτης.

Ο επιφανής εφοπλιστής, παίρνοντας στα χέρια του τον ιστορικό Οργανισµό, έγινε -εκτός των άλλωνκάτοχος του 22,11% του συνολικού µετοχολογίου του καναλιού και µε τον τρόπο αυτό κατέστη ο δεύτερος πιο ισχυρός µέτοχος µετά την οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία διατηρεί ποσοστό 35%. Ακολουθεί ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος απέκτησε πρόσφατα το 19,63% (αν και όπως αναφέρεται αναλυτικά στη σελ. 46, εσχάτως σκέφτεται το σενάριο της αναστροφής πώλησης) από τον Φώτη Μπόµπολα, η πλευρά του οποίου περιορίστηκε στο 13,09%, το οποίο πάντως εξακολουθεί να παραµένει ενεχυριασµένο στις πιστώτριες τράπεζες του «Πήγασου». Επονται ο ∆ηµήτρης Κοπελούζος µε 4,5% και ο Βίκτωρ Ρέστης µε 3,13%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι σε χέρια µικρότερων µετόχων.

Τόσο ο κ. Μαρινάκης όσο και η πλευρά Βαρδινογιάννη, ως πλειοψηφών µέτοχος, εµφανίζονται έτοιµοι να εγγυηθούν την επαναφορά του άλλοτε κραταιού τηλεοπτικού σταθµού στην… κανονικότητα, δηλώνοντας πρόθυµοι να καλύψουν µέσω Αύξησης Με-τοχικού Κεφαλαίου το ποσό που απαιτείται για την επαναλειτουργία του Μega σε εύλογο χρονικό διάστηµα, αλλά και να έλθουν σε επαφή και µε τις τράπεζες, για να ξεπεραστούν όλα τα εµπόδια.
Η ανάληψη των σχετικών πρωτοβουλιών από αυτούς τους δύο ισχυρούς παίκτες δηµιουργεί νέα δεδοµένα, καθώς για πρώτη φορά διακρίνεται αχτίδα φωτός στη Μεσογείων.

Οπως επισηµαίνουν οι καλά γνωρίζοντες τη µιντιακή πιάτσα, ιδιαίτερα σηµαντική για την εξέλιξη των πραγµάτων, καθώς και για τις ισορροπίες που θα διαµορφωθούν µεταξύ των µετόχων, είναι η παράµετρος των άριστων σχέσεων που διατηρεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης µε τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, οι οποίοι έχουν εδώ και χρόνια ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας.

Μάλιστα, οι δυο τους είναι γνωστό ότι συναντήθηκαν την παραµονή της δηµοπρασίας για τον ∆ΟΛ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, γεγονός που επιβεβαίωσε εκ νέου τις αγαστές σχέσεις τους και προδιαγράφει το µέλλον της κοινής συνύπαρξής τους στο Mega. Την ίδια ώρα, κενή περιεχοµένου είναι, µετά τις τελευταίες εξελίξεις, η εξαγγελία Σαββίδη περί πρόθεσής του να αναλάβει στο σύνολό τους την αποπληρωµή των χρεών του Mega, καθώς, όπως γίνεται αντιληπτό, ως τρίτος τη τάξει µέτοχος είναι γνωστό πως δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί σε µεµονωµένες ενέργειες.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *