Είμαστε καλοί στις εξαγωγές καπνού και αλκοόλ

Η κρίση στο εσωτερικό οδήγησε κάθε υγιή και δυναμική ελληνική επιχείρηση στις αγορές του εξωτερικού. Οι ελληνικές εξαγωγές είναι η θετική έκπληξη στην περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών – χωρίς να συνυπολογίζεται η αξία των πετρελαιοειδών – οι ελληνικές εξαγωγές, στο πρώτο 6μηνο του 2017,  αυξήθηκαν με ρυθμό 7,6%. Μόνο η κατηγορία των μηχανημάτων εμφανίζει κάμψη, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες εξαγωγών αναπτύσσονται με εντυπωσιακά υψηλούς ρυθμούς – η κατηγορία των ποτών και του καπνού σημειώνει αύξηση πάνω από 50%!

Όπως επισημαίνει ο ΠΣΕ τούτο συμβαίνει παρά τα προβλήματα που υπάρχουν μέχρι σήμερα (πχ capital controls, έλλειψη ρευστότητας, κα), αλλά και την έντονη αβεβαιότητα

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *