Ελπίδες για τον Αναβαλλόμενο Φόρο στις Τράπεζες

Το «πράσινο φως» για την ψήφιση του νομοσχεδίου που θα ικανοποιεί το αίτημα των ελληνικών τραπεζών για ευνοϊκότερη λογιστική αντιμετώπιση των ζημιών που θα εγγράψουν από διαγραφές και πωλήσεις «κόκκινων» δανείων, έδωσαν οι θεσμοί.

Με βάση το σχέδιο δράσης των τεσσάρων συστημικών ομίλων που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), περίπου το 50% της επιδιωκόμενης προσαρμογής θα προέλθει από μεταβιβάσεις και διαγραφές δανείων.

Ειδικότερα, αφορά μεταβιβάσεις δανείων σε τίμημα χαμηλότερο της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί για αυτά.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *