Η ΕΥΔΑΠ κατέγραψε τη ζημιά από τη συμμετοχή της στην Attica Bank

Η αναγνώριση ζημιάς από την επένδυσή της στην Τράπεζα Αττικής μέσω της επαναταξινόμησης κονδυλίων, στο πρώτο εξάμηνο της περσινής οικονομικής χρήσης, είχε ως αποτέλεσμα φέτος το αντίστοιχο διάστημα η EΥΔΑΠ να παρουσιάσει αύξηση του τελικού της αποτελέσματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ για το πρώτο εξάμηνο του 2017 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 20,3 εκατ. ευρώ από 12,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 66,5%.

Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στα 11,9 εκατ. έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, αυξημένα 62,4%.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *