Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει μικρομεσαίους μέσω της Alpha Bank

Την δεύτερη μεταξύ τους δανειακή σύμβαση, ύψους 150 εκατ. ευρώ, υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η AlphaBank στο πλαίσιο της πιστωτικής γραμμής «Δάνεια για MME και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης» ύψους 1 δισ. ευρώ.

Η πίστωση την οποία έχει εγκρίνει η ΕΤΕπ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και άλλους τομείς και θα μπορεί να έχει τη μορφή επενδυτικών δανείων ή και χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης.

Το δεύτερο αυτό δάνειο διαδέχεται ένα δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε υπογράψει η ΕΤΕπ με την AlphaBank τον Δεκέμβριο του 2016, στο πλαίσιο της ίδιας πιστωτικής γραμμής και το οποίο εκταμιεύθηκε πλήρως και διοχετεύθηκε με επιτυχία σε επιχειρήσεις

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *