Η Μoody’s υποβάθμισε το αξιόχρεο της Βρετανίας

Την υποβάθμιση του αξιόχρεου του Ηνωμένου Βασιλείου σε Aa2 από Aa1, ανακοίνωσε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, αλλάζοντας την προοπτική (το outlook) σε σταθερό από αρνητικό.

Η απόφαση για την υποβάθμιση της Μεγάλης Βρετανίας βασίστηκε στους εξής βασικούς παράγοντες:

  1. Οι προοπτικές για τα δημόσια οικονομικά του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά, καθώς τα σχέδια δημοσιονομικής εξυγίανσης της κυβέρνησης τίθενται υπό αμφισβήτηση όλο και περισσότερο και το χρέος αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται.
  2. Οι δημοσιονομικές πιέσεις θα επιδεινωθούν από τη διάβρωση της μεσοπρόθεσμης οικονομικής ισχύος του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι πιθανό να προκύψει από τον τρόπο αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις όλο και πιο εμφανείς προκλήσεις για τη χάραξη πολιτικής λόγω της πολυπλοκότητας των διαπραγματεύσεων του Brexit και των σχετικών εσωτερικών πολιτικών ισορροπιών.

Η Moody’s αναμένει να συνεχιστεί η αποδυνάμωση των δημόσιων οικονομικών γεγονός που συνδέεται εν μέρει με την οικονομική επιβράδυνση που παρατηρείται, αλλά επίσης αντανακλά τις αυξανόμενες πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις για αύξηση των δαπανών μετά από επτά χρόνια περικοπών.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *