Η Τρ. Πειραιώς πουλά και δεύτερο πακέτο δανείων

Δεύτερο πακέτο κόκκινων δανείων -καταναλωτικών αυτή τη φορά- βγάζει προς πώληση η Τράπεζα Πειραιώς.

Η πώληση του χαρτοφυλακίου, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς εξασφαλίσεις, θα εξελιχθεί παράλληλα με την πώληση του πακέτου επιχειρηματικών δανείων, τα οποία έχουν στο σύνολό τους υποθήκες ακινήτων.

Στόχος της διοίκησης Χρήστου Μεγάλου είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 4 δισ. ευρώ στους επόμενους τέσσερις μήνες, μέσω ρυθμίσεων, διαγραφών και πωλήσεων.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *