Θα ρίχνει 5 δισ € το χρόνο στην οικονομία, η Τράπεζα Πειραιώς

Χρηματοδότηση της οικονομίας με 5 δισ. ετησίως από το 2020 και μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ έχει ως στόχο η Τράπεζα Πειραιώς. Με βάση την Agenda 2020, η τράπεζα θα επιδιώξει την επίτευξη σταθερής και διατηρήσιμης κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια, και παράλληλα την παραγωγή αξίας από τη διαχείριση των προβληματικών χαρτοφυλακίων και των συμμετοχών του Ομίλου.

Όπως εξήγησε χθες ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρήστος Μεγάλου παρουσιάζοντας την Agenda 2020, η οποία ήδη έτυχε θετικής αποδοχής από τους διεθνείς επενδυτές, η τράπεζα διαχωρίζεται σε δύο λειτουργικούς πυλώνες, την Τράπεζα Πειραιώς και την PiraeusLegacyUnit, προκειμένου να αναδειχθεί από τη μία η αξία των τραπεζικών δραστηριοτήτων και από την άλλη η αξία από το κομμάτι προς εξυγίανση ή αποεπένδυση

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *