Ισχυρή ανάπτυξη στην γερμανική οικονομία βλέπει η Bundesbank

Σημαντική επιτάχυνση της γερμανικής οικονομίας αναμένει στο α’ τρίμηνο του 2017 η Bundesbank, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις του βιομηχανικού κλάδου και της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της κεντρικής τράπεζας, οι υψηλές βιομηχανικές παραγγελίες, η αισιοδοξία στον κλάδο της μεταποίησης και η ανάκαμψη των εξαγωγών προμηνύουν την περαιτέρω επιτάχυνση της εγχώριας οικονομίας.
Επικουρικά, διαπιστώνεται ότι οι ευρύτερες συνθήκες στις αγορά εργασίας και την παγκόσμια οικονομία, έχουν δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για την τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία συνιστά την ατμομηχανή του ΑΕΠ.

Σημειώνεται ότι στο δ’ τρίμηνο του 2016, η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,4%. Τα στοιχεία για το α’ τρίμηνο, θα ανακοινωθούν στις 12 Μαΐου.

Παρά την αισιοδοξία, η Bunbesbank προειδοποιεί για τις δημογραφικές προκλήσεις, καθώς η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση του εργατικού δυναμικού εκτιμάται ότι θα υπονομεύσουν την παραγωγικότητα της οικονομίας και θα στερήσουν μέρος των αναπτυξιακών προοπτικών.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *