Λιγότερες ζημιές στο τρίμηνο η Attica Bank

Περιορίζει τις ζημιές κάθε τρίμηνο η Attica Bank.

Tο αποτέλεσμα προ φόρων του ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2017, διαμορφώθηκε σε ζημία 4,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο ρυθμός δημιουργίας ζημιών επιβραδύνθηκε σημαντικά έναντι του τετάρτου τριμήνου του 2016 όταν καταγράφηκε ζημία 23,2 εκατ. ευρώ προ φόρων, αντικατοπτρίζοντας, όπως αναφέρει η τράπεζα, τις ενέργειες εξυγίανσης του ομίλου.

Το μετά από φόρους αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 2,5 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Η ζημία μειώνεται στα 2,9 εκατ. ευρώ με την προσμέτρηση λοιπών κονδυλίων στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *