Μεγάλες επενδύσεις σε τουριστικές υποδομές της Grivalia

Μια ακόμα διεθνής επενδυτική εταιρεία, η M & G INVESTMENTS, επενδύει στον όμιλο της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ και συγκεκριμένα στη θυγατρική του Grivalia Hospitality, η οποία έχει ιδρυθεί το 2015 με στόχο να αποτελέσει το ξενοδοχειακό βραχίονα της ΑΕΕΑΠ και να αξιοποιήσει ευκαιρίες στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμό και ειδικότερα σε τουριστικά και ξενοδοχειακά ακίνητα.

Η M & G INVESTMENTS, με έδρα το Λονδίνο, διαχειρίζεται περί τα 300 δισ. ευρώ (ή όπως σημειώνεται στο προφίλ της 264,8 δισ. βρετανικές λίρες στις 31 Δεκεμβρίου 2016), εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Hospitality μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60 εκατ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε πλήρως από αυτήν με το ποσοστό της να διαμορφώνεται στο 50%.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *