Ντρούντι (ΕΚΤ): Διάφορα νομοσχέδια δεν είναι συμβατά με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί

 

Την ανάγκη για «τακτικές και σύντομες χρονικά τριμηνιαίες αξιολογήσεις» ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και να επιτευχθεί ο στόχος εξόδου της Ελλάδας από το Μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018 τονίζει ο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στους θεσμούς, Φραντσέσκο Ντρούντι. Στη συνέντευξή που παραχώρησε στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ο Ιταλός οικονομολόγος χαρακτηρίζει «μεγάλο επίτευγμα» την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και καλεί την κυβέρνηση να «εκμεταλλευτεί» αυτή την επιτυχία και να προχωρήσει αναλόγως.

Παρά τα πολλά θετικά μηνύματα, ο κ. Ντρούντι αναφέρει ότι «διάφορα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί». «Για παράδειγμα, νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την αγορά εργασίας, τη φορολογία, τη διαχείριση εσόδων και τη δημόσια διοίκηση. Από τη στιγμή όμως που το τεχνικό κλιμάκιο εργάζεται προς το παρόν πάνω στο θέμα αυτό, δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Διαπιστώνουμε επίσης αναβολές στην έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Θα ήθελα να προσθέσω ότι κάθε σημαντική υπαναχώρηση ή καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των βασικών απαιτήσεων του προγράμματος που εκκρεμούν μέχρι στιγμής θα μπορούσε να δυσχεράνει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης» λέει χαρακτηριστικά ο κ. Ντρούντι.

Για τις τράπεζες το στέλεχος της ΕΚΤ λέει ότι πρέπει να προχωρήσουν «ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, μέτρα που είναι καίρια για την αποθάρρυνση των στρατηγικών κακοπληρωτών». Απέναντι στην πίεση του ΔΝΤ για άμεσο έλεγχο της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών (AQR) o κ. Ντρούντι τονίζει ότι «οι τέσσερις τράπεζες θα υποβληθούν σε stress test το πρώτο εξάμηνο του 2018 με βάση την ενιαία μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών».

Ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Ντρούντι

– Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις αυτή τη φορά;

Μια βασική πρόκληση είναι η εφαρμογή των διαφόρων εργαλείων που θεσπίστηκαν στις προηγούμενες αξιολογήσεις για τη μείωση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε αυτά συγκαταλέγονται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, μέτρα που είναι καίρια για την αποθάρρυνση των στρατηγικών κακοπληρωτών, την ενίσχυση της αξίας των εξασφαλίσεων και την παροχή κινήτρων σε όλους τους ενδιαφερομένους ώστε να επιτύχουν συμφωνίες αναδιάρθρωσης. Αλλοι σημαντικοί στόχοι είναι, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση της αναθεώρησης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, η έγκριση του Προϋπολογισμού του 2018, η εφαρμογή του νέου πλαισίου ανθρώπινου δυναμικού για τον δημόσιο τομέα και σημαντικά μέτρα που αφορούν τον τομέα της ενέργειας και τις ιδιωτικοποιήσεις. Επιπλέον, δεν πρέπει να υπάρξει υπαναχώρηση σε σχέση με την εφαρμογή των νόμων που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως η εφαρμογή του νόμου για τις πωλήσεις δανείων σε όλες τις κατηγορίες δανείων.

– Πιστεύετε ότι θα πρέπει να καθοριστεί προθεσμία τους επόμενους μήνες προκειμένου να αποφασίσει το ΔΝΤ σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους με σκοπό την εκταμίευση δόσης;

Δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό του ΔΝΤ. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Ταμείου να αποφασίσει πότε και πώς θα διαμορφώσει την άποψή του σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Δεδομένου αυτού, είναι σαφές ότι χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τη φύση και τη χρονική στιγμή λήψης των μέτρων για το χρέος προκειμένου να γίνει κατανοητή η επίδρασή τους στη βιωσιμότητα του χρέους. Από την οπτική της ΕΚΤ, υποστηρίζουμε θερμά την επίτευξη συμφωνίας για μέτρα ελάφρυνσης του χρέους πολύ πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος, κατανοώντας ότι η εφαρμογή τους θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η σαφήνεια ως προς τη φύση και την έκταση των μέτρων για το χρέος θα στηρίξει μια βιώσιμη επάνοδο της Ελλάδας στις αγορές, απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος προς την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Ομως οι αναγνώστες σας θα πρέπει να καταλάβουν ότι μια τέτοια απόφαση επαφίεται στα κράτη-μέλη, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

– Πιστεύετε ότι μια «καθαρή» έξοδος από το πρόγραμμα του ESM είναι εφικτή τον Αύγουστο του 2018; Τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να επιτύχει αυτό τον στόχο;

Η απόφαση για τις ρυθμίσεις που θα ισχύσουν μετά τη λήξη του προγράμματος, καθώς και η αξιολόγηση των υπέρ και των κατά είναι φυσικά αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών. Οπως μόλις προανέφερα, η συμβουλή μας είναι να υλοποιηθούν πλήρως οι συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις, να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και να συνεχίσουν να ασκούνται συνετές και υπεύθυνες πολιτικές και μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος. Για να επιτευχθεί αυτό, συνιστούμε ένθερμα να τεθεί ως στόχος να ολοκληρωθούν περισσότερες από μία αξιολογήσεις από τώρα μέχρι το τέλος του προγράμματος, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη δυναμική. Σε ό,τι αφορά την περίοδο μετά το πρόγραμμα, κατανοούμε απόλυτα την επιθυμία της κυβέρνησης για μια καθαρή έξοδο. Αυτό απαιτεί μεγάλη προσπάθεια ώστε να πειστούν οι αγορές, οι επενδυτές και οι καταθέτες ότι η μεταρρυθμιστική δυναμική δεν θα υποχωρήσει και ότι δεν θα αντιστραφούν οι ενέργειες που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράμματος. Αν δεν συμβούν αυτά, οι ρυθμίσεις με σκοπό τη διατήρηση της καταλληλότητας των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου ως εξασφάλισης στις πράξεις αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος θα διευκολύνουν τη χρηματοδότηση του τραπεζικού τομέα και θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των αγορών σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας των ελληνικών αρχών.

– Ποιοι είναι οι απαιτούμενοι όροι για συμπερίληψη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και πότε μπορούμε να την αναμένουμε;

Η ΕΚΤ έχει εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με αυτό το ζήτημα. Η δήλωση του Eurogroup στις 15 Ιουνίου 2017 ήταν όντως ένα πρώτο βήμα προς τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα. Ωστόσο, η δήλωση δεν ήταν αρκετά σαφής ως προς την έκταση και το χρονικό σημείο λήψης των μέτρων για το χρέος, τα οποία αναμένεται να εφαρμοστούν μετά τη λήξη του προγράμματος. Γι’ αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιό μας δεν είναι ακόμη σε θέση να συζητήσει πιθανές αγορές ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα, όπως είχε ήδη διευκρινίσει στη δήλωσή του τον Ιούνιο του 2016. Εν προκειμένω, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ θα βασιστεί στη βιωσιμότητα του χρέους και σε άλλες παραμέτρους σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου. Η επάνοδος στην αγορά τον Ιούλιο δεν άλλαξε ουσιαστικά αυτή την αξιολόγηση. Τα μέτρα για το χρέος θα πρέπει να είναι αρκετά φιλόδοξα και σαφώς καθορισμένα ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους και κατ’ επέκταση πιθανοί σημαντικοί καθοδικοί κίνδυνοι σε σχέση με το μακροοικονομικό και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Είναι κάτι που αναφέρθηκε ρητώς και στην έκθεση συμμόρφωσης στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *