Ξαφνικό ενδιαφέρον για τα ναυπηγεία. Πρώτο το Νεώριο Σύρου

Την αγορά και αξιοποίηση της «Νεώριον Σύρου» επιδιώκει η Postlane Partners.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της , η Postlane Partners που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Δημήτριο Τομαρά, «δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο με επαρκή κεφάλαια, κάτοχος επικαιροποιημένων βεβαιώσεων κεφαλαιακής επάρκειας από την επενδυτική τράπεζα J. Aron, θυγατρική της Goldman Sacks» και πως «έχει εκδηλώσει από τις αρχές του 2016 ενδιαφέρον για την αγορά και επιπλέον αξιοποίηση του ναυπηγείου Νεώριον Σύρου».

Όπως υποστηρίζει, «καθώς δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο και διαθέτει τα επαρκή κεφάλαια, μπορεί να εγγυηθεί την εξαγορά του Ναυπηγείου Νεώριον Σύρου, με σκοπό την επαναλειτουργία και δυναμική ανάπτυξή του, με πλήρη προστασία των εργασιακών θέσεων αλλά και ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, που θα αποτελέσουν σημαντικό βήμα για την οικονομική αλλά και παραγωγική ανάπτυξη όλου του νησιού. Επιθυμία της Εταιρείας είναι να συμβάλει ουσιαστικά και άμεσα με σοβαρές άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, στην προσπάθεια τόνωσης της ελληνικής οικονομίας», σημειώνει.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *