Ξεκίνησε εντυπωσιακά το ταξίδι του ομολόγου Μυτιληναίου

Από σήμερα 21 Ιουνίου και μέχρι τις 23 Ιουνίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά για την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, του Ομίλου Μυτιληναίος.

Η απόδοση του ομολόγου θα κυμαίνεται μεταξύ 3% και 3,5%.

Η τελική τιμή  απόδοσης και επιτοκίου των ομολογιών θα οριστικοποιηθεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών το οποίο θα τηρηθεί από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις- βάσει των οποίων θα καθοριστούν η τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης- περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους ειδικούς επενδυτές, το πλήθος και το είδος των ειδικών επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους ιδιώτες επενδυτές στον βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, καθώς και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει ο εκδότης.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *