Οι μισοί Αμερικανοί επιλέγουν εργασία από το σπίτι

Εργασία από το σπίτι και εκτός γραφείου; Πριν από αρκετά χρόνια φάνταζε αδύνατον, ενώ τώρα αποτελεί επιλογή για περισσότερο από το 50% του εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Regus, το 52% των εργαζομένων στις ΗΠΑ δουλεύει εκτός γραφείου για περισσότερες από τις μισές ημέρες της εβδομάδας ή και περισσότερο. Τα αποτελέσματα της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 6.000 επιχειρηματίες, είναι ενδεικτικά των αλλαγών στις εργασιακές συνήθειες τα τελευταία χρόνια, με την πλάστιγγα να γέρνει υπέρ της ευελιξίας που προσφέρει η τηλεργασία, την οποία και επιλέγουν πλέον ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι.

Παρότι η εργασία εξ αποστάσεως είναι για αρκετούς συνώνυμη της δουλειάς από το σπίτι, εντούτοις αυτό ισχύει μόνο για ένα ποσοστό 14%. Οι περισσότεροι δουλεύουν εξ αποστάσεως ώστε να παραμείνουν παραγωγικοί, συνδυάζοντας και άλλες υποχρεώσεις, όπως η συμμετοχή σε συσκέψεις στην ίδια ή σε διαφορετικές πόλεις. 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *