Παράταση ως το τέλος Οκτωβρίου από το ΥΠΟΙΚ για τα αδήλωτα κεφάλαια

Το υπουργείο οικονομικών με τροπολογία του αναφέρει ότι λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των φορολογουμένων η προθεσμία για τα αδήλωτα κεφάλαια παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

Η τροπολογία περί παράτασης της προθεσμία οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης, κατά ένα μήνα, του Υπουργείου Οικονομικών κατατέθηκε στη βουλή.

Η τροπολογία ορίζει ότι λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των φορολογουμένων, καθώς υπολογίζεται ότι θα αποκαλυφθεί συνολική φορολογητέα ύλη ύψους των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ,  η προθεσμία παρατείνεται έως και την 31 Οκτωβρίου του 2017.

Με άλλες διατάξεις περιορίζεται από 90 σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα της οικειοθελούς αποκάλυψης προκειμένου για την αμεσότερη εκκαθάριση των δηλώσεων.

Η ρύθμιση αυτή, αναφέρεται στην αιτιολογική της τροπολογίας, ισχύει για κοινοποιήσεις εντολών ελέγχου ή προσκλήσεις παροχής πληροφοριών που διενεργούνται από σήμερα και εφεξής.

Εφόσον η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών έχει γίνει μέχρι σήμερα και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των 90 ημερών από την υποβολή των δηλώσεων, αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά το αργότερο μέχρι 30 ημέρες από τη δημοσίευση των νέων διατάξεων.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *