Περιορίστηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Μειώθηκε το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, στο πρώτο το δίμηνο 2017, το έλλειμμα στο Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 392 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2016 και διαμορφώθηκε σε 1,2 δισ. ευρώ.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην άνοδο των πλεονασμάτων στα ισοζύγια υπηρεσιών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε. Το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα 2,4 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 259 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, καθώς η άνοδος του πλεονάσματος .του ισοζυγίου υπηρεσιών υπεραντισταθμίστηκε από την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών σημείωσε άνοδο, το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017, σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Αύξηση σημείωσε επίσης το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα.

Από την άλλη μεριά το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 253 εκατ. ευρώ σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016, εξαιτίας της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *