Πούλησε και τις θυγατρικές της στη Ρουμανία, η Εθνική

Η Banca Romaneasca του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας μεταβιβάζεται σην ουγγρική OTP Bank. Η OTP επιδιώκει την ενίσχυση της παρουσίας της στην περιοχή και έχει ενδιαφέρον και για την θυγατρική της Eurobank στη Ρουμανία.

Η Εθνική πωλεί μαζί με τη Romaneasca και την εταιρεία της leasing στη Ρουμανία και για την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ακολουθήσουν τα τυπικά βήματα, η έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

Με την πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία η Εθνική ολοκληρώνει σχεδόν το σχέδιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου συμμετοχών της.

Η ισχυρή ρευστότητα θα διοχετευθεί στην ελληνική οικονομία για να αποτελέσει το ένα βασικό συστατικό της ανάκαμψης που είναι οι επενδύσεις.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *