Πραγματικές δουλειές και προϋποθέσεις

Τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και υψηλής ειδίκευσης παραθέτει η Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο δελτίο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την ανάλυση της τράπεζας, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει ο βαθμός επιτάχυνσης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, ο οποίος θα εξαρτηθεί από:

  • Την άρση της αβεβαιότητας και την εκταμίευση της δόσης.
  • Την ανάγκη εκσυγχρονισμό και αντικατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Τον βαθμό της μεταρρυθμιστικής κόπωσης και την προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματος.
  • Το ύψος της απορροφητικότητας των διαθέσιμων κοινοτικών κονδυλίων.

Η ανάλυση της Alpha Bank επισημαίνει ότι οι πραγματικές διαστάσεις της υπο-χρησιμοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού είναι υψηλότερες σε σχέση με ό,τι υποδηλώνει η απλή μέτρηση του ποσοστού ανεργίας.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *