Πυρ και μανία η ΚΕΔΕ με το νομοσχέδιο για τις λαϊκές

Στην αφαίρεση της αρμοδιότητας της λειτουργίας των λαϊκών αγορών από τους δήμους και τη μεταφορά της στις περιφέρειες προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης. Με νομοσχέδιο που έχει καταθέσει δίνει τέλος στην πρωτοκαθεδρία των δημάρχων, μεταφέροντας την αρμοδιότητα σε επιτροπές των περιφερειών.

Οι δήμαρχοι αντιδρούν στην πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς, όπως υποστηρίζουν, αρμόδιοι για τοπικά θέματα πρέπει να είναι οι ίδιοι, και επιπλέον χάνουν σοβαρά έσοδα (περίπου 300 ευρώ ο πάγκος τον χρόνο), τη στιγμή που θα εξακολουθούν να καθαρίζουν τους δρόμους όπου γίνονται οι λαϊκές αγορές ανά την Ελλάδα.

Η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος εκφράζει την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο και ζητά από το υπουργείο να προχωρήσει σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις, καθώς, όπως επισημαίνει: «Με το νομοσχέδιο επιχειρείται η αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά το υπαίθριο εμπόριο και, μολονότι γίνεται προσπάθεια εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, όπως τούτο ισχύει με τον Ν. 4264/2014, εντέλει η προσπάθεια επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ του α’ και του β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού με την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του υπαίθριου εμπορίου οι περιφέρειες αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο εις βάρος της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, ενώ η υπόθεση του υπαίθριου εμπορίου είναι καθαρά τοπική υπόθεση και με βάση την αρχή της εγγύτητας θα έπρεπε από πλευράς διαδικασιών και αρμοδιοτήτων οι δήμοι να είχαν πρωτεύοντα ρόλο και όχι συμπληρωματικό».

Οι ενστάσεις που έχουν οι δήμαρχοι επί του νομοσχεδίου έχουν να κάνουν κυρίως με τη σύνθεση των επιτροπών λαϊκών αγορών, όπου από τα 13 μέλη μόνο ένα προέρχεται από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, αλλά και με την ισχύ τους. Η αρμοδιότητα των επιτροπών είναι και αποφασιστική και γνωμοδοτική και συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των αγορών. Μάλιστα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι αν ο δήμος δεν απαντήσει σε αίτημα της επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία λαϊκής αγοράς μέσα σε 45 μέρες, τότε η επιτροπή πράττει αυτό που έχει αποφασίσει.

Το δεύτερο μεγάλο θέμα έχει να κάνει με τα οικονομικά δεδομένα που δημιουργεί το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο μοιράζει το τέλος λαϊκών αγορών μεταξύ των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι, επειδή αυτοί καθαρίζουν και συντηρούν τους χώρους όπου διεξάγονται, ζητούν το 100% του τέλους να είναι δικό τους, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις τα χρήματα που εισπράττουν είναι λιγότερα σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Τέλος, αυτό που πρέπει να σημειωθεί και έχει να κάνει με τον καταναλωτή είναι ότι η ΚΕΔΕ ζητά να έχουν οι δήμαρχοι τον πρώτο λόγο σχετικά με τις αιτήσεις των υποψήφιων προς ένταξη της διενέργειας της αγοράς παραγωγών, κάνοντας αυτοί τους ελέγχους πιστοποίησης και ποιότητας των φυσικών προσώπων και των προϊόντων με τη δημιουργία σχετικής επιτροπής σε κάθε δήμο.  

 

 

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *