Σήμερα διατίθεται στους μικροεπενδυτές το «πράσινο ομόλογο» ΤΕΡΝΑ

60.000 ομολογίες, αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία με προσδοκόμενη απόδοση ανάμεσα στο 3,75% έως 4,25%  διατίθενται σήμερα στην επενδυτική αγορά.

Η δημόσια προσφορά του κοινού ομολογιακού δανείου  της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ύψους έως 60 εκατ. ευρώ ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες, δηλαδή έως και την Τετάρτη 19 Ιουλίου.

Παρά το γεγονός ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα μπορούσε να πετύχει χαμηλότερο επιτόκιο με βάση το top rating της επιχείρησης, υπήρξε η στρατηγική επιλογή να επιλέγει ένα εύρος που αφενός θα προσελκύσει τους επενδυτές και αφετέρου θα ευνοεί τη δημιουργία μιας σταθερής και μακροχρόνιας σχέσης ανάμεσα στο επενδυτικό κοινό και τις εταιρείες του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εν όψει και των νέων αντίστοιχων κινήσεων στο μέλλον.

Όπως αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση, το επιτόκιο μπορεί να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής έως 25 μονάδες βάσης (0,25%). Οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης θα καθορίσουν και το επιτόκιο και την τιμή διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *