«Σφαγή» στις Πανελλαδικές

Την κατηφόρα αναμένεται να πάρουν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κυρίως λόγω των πολύ κακών επιδόσεων των υποψηφίων στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, τα θέματα των οποίων χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά μεγάλης δυσκολίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία η δυσκολία των θεμάτων στα Μαθηματικά ήταν τέτοια, ώστε εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μεγάλη πτώση των βάσεων στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο των Οικονομικών Σχολών και κατόπιν στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών Επιστημών.

Επίσης στο 3ο Πεδίο, των Ιατρικών Σχολών είναι πιθανό φέτος να δούμε την Ιατρική Αθηνών να πέφτει και λίγο κάτω από τα 19.000 μόρια.

Τα μαθηματικά είναι ο καταλύτης και για το 2ο επιστημονικό πεδίο. Σημαντικό ρόλο ωστόσο θα παίξει και η φυσική. Τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι όποιος υποψήφιος κινήθηκε κοντά στο 15 θα είναι σε σχολή της επιθυμίας του. Η πτώση αναμένεται να είναι γενικά πολύ μεγάλη στις περισσότερες σχολές, λόγω της δυσκολίας των μαθηματικών, όπου η πλειοψηφία των υποψηφίων κινήθηκε λίγο πάνω από τη βάση.

Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο καταλύτης είναι η Χημεία και η Βιολογία που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε ελαφρά πτώση στις ιατρικές σχολές με τις προβλέψεις αυτή την ώρα να λένε για μείωση κάτω από τις 19.000 μόρια ακόμη και στην Ιατρική της Αθήνας.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο σημαντικό ρόλο θα παίξει το 5ο μάθημα στο οποίο πολλοί ήταν οι υποψήφιοι που όπως φαίνεται δεν είχαν καλές επιδόσεις. Εδώ ωστόσο σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι σε τμήματα όπως τα παιδαγωγικά έχει μειωθεί η ζήτηση. Συνολικά φαίνεται πάντως πως δεν θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα των βάσεων.

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο ευνοούνται φέτος όσοι δεν είναι “δυνατοί” στην παπαγαλία, καθώς τα θέματα απαιτούσαν γνώσεις και κρίση. Οι βάσεις δεν αναμένεται να έχουν μεγάλες διαφορές, ωστόσο και εδώ αναμένεται μια μικρή πτώση.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *