Την γοητεία των ακινήτων ανακάλυψε η Viohalco

Kάτι κινείται στην αγορά του real estate και ο όμιλος Viohalco δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία. Η στρατηγική ανάπτυξης της Viohalco σε αυτό τον κλάδο αφορά τη σύσταση Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, αλλά και την αναζήτηση ευκαιριών στον χώρο των ακινήτων.

Στις 19 Ιουνίου 2017 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για άδεια σύστασης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία σύμφωνα με τον νόμο 2778/1999.

Σύμφωνα με την Viohalco, ο κύκλος εργασιών του κλάδου των ακινήτων αυξήθηκε κατά 12% σε ετήσια βάση στα 3,5 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *