Το ΙΑΣΩ κερδίζει εμπιστοσύνη και χρήματα

Αύξηση 47,32% κατέγραψαν τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων του Ομίλου ΙΑΣΩ το 2016 και ανήλθαν στα 21,14 εκατ. ευρώ, έναντι 14,35 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2015.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατέγραψε αύξηση της τάξης του 7% αλλά μετά την επιβολή των μηχανισμών rebate και clawback διαμορφώθηκε στα 116,51 εκατ. ευρώ. Αύξηση της τάξεως του 9% παρουσίασε και ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *