Υπερασπίζοντας την ελευθερία μας!

Στο διάβα της ανθρώπινης ιστορίας τα ταξίδια ήταν ένα στοιχείο ελευθερίας αλλά και πολιτισμού –το ίδιο και οι φορείς τους, οι ταξιδιώτες. Σήμερα, ακόμη και μια τέτοια μέρα με το θρήνο να σκεπάζει την καταλανική πρωτεύουσα δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Οι δολοφόνοι έχουν ένα κύριο στόχο: Να πλήξουν την ελευθερία σε όλες τις διαστάσεις, σε όλες τις πτυχές της. 

Ο ταξιδιώτης – διαβάτης της La Rambla το απόγευμα της Πέμπτης 17ης Αυγούστου 2017 και κάθε απόγευμα των 12 μηνών και των 4 εποχών βιώνει αυτό που μισεί ο δολοφόνος: Την χαρά της ελευθερίας που παρέχει ένα ταξίδι. Αλλά, μαζί με την χαρά της ελευθερίας επιθυμεί να «ανατινάξει» εκ θεμελίων και όλο το οικοδόμημα του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού που έχει στον πυρήνα τον άνθρωπο και τα δικαιώματα του στη ζωή!

Το μέγα ερώτημα είναι το (δύσκολο) πώς προστατεύει στις μέρες μας σε συνθήκες δημοκρατίας και ελευθερίας τα αγαθά και τις κατακτήσεις του δυτικού τρόπου ζωής των πολιτών; Πως καταφέρνεις να συνδυάσεις τις ελευθερίες και τα δικαιώματα με το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας και της προστασίας της ζωής των πολιτών αλλά και της δραστικής αντιμετώπισης της βίας και της τρομοκρατίας;

Ειδικά, σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου ο τουρισμός είναι η «βαριά βιομηχανία» της και πηγή εσόδων για την αγορά και την οικονομία της και η πίεση από το μεταναστευτικό - προσφυγικό αφόρητη; Στο σημείο αυτό, η πρώτη και ίσως μοναδική προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι άλλη από την ασφάλεια των πολιτών – Ελλήνων και ξένων επισκεπτών- μέσα σε συνθήκες ελευθερίας και υπεράσπισης της ανοικτής κοινωνίας και του τρόπου ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, όποια συμπεριφορά προωθεί με το λόγο ή τις πράξεις την βία (ακόμη και με την ανοχή σε αυτό το φαινόμενο) πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και δραστικά!

Στις μέρες, η βία μπορεί να προέρχεται και θιασώτες ιδεολογικών ή θρησκευτικών απόψεων που αντιμάχονται την δημοκρατική τάξη πραγμάτων, την ανοικτή κοινωνία, τον δυτικό τρόπο ζωής. Απέναντι όλων αυτών η οργανωμένη κοινωνία με τους θεσμούς της οφείλει να δράσει – και να δράσει, εδώ και τώρα! Το αίμα των πολιτών στην La Rambla δεν μας αφήνει περιθώρια εφησυχασμού!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *